KEM MOI NYX – SOFT MATTE LIPCREAM NYX

408743_293152017388970_385276587_n
KEM MÔI NYX KHÔNG PHẢI LÀ SON BÓNG CŨNG KHÔNG PHẢI SON MÔI MÀ LÀ DẠNG KEM MỀM MỊN NHƯ LỤA. ĐÂY KHÔNG GIỐNG VỚI BẤT KÌ SẢN PHẨM SON NÀO MÀ BẠN ĐÃ TỪNG SỬ DỤNG NHƯNG SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN ĐÔI MÔI CỰC KÌ GỢI CẢM VỚI NHỮNG MÀU SẮC TUYỆT ĐẸP.
GIÁ: 145K/CÂY 

33 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

ALL 2 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU ISTANBUL

553670 352367478134090 375927824 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
383222 293147800722725 2009916747 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
Desktop351 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU TOKYO

557877 352367488134089 844218282 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
417668 411708522199985 1193342048 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
Desktop36 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU MILAN

480801 400857143285123 148155125 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
405455 327222167315288 1872904722 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
1533474 10202368064216969 257878829 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU ADDIS ABABA

386276 293147757389396 919602386 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
319450 411708548866649 1776823581 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU AMSTERDAM

388083 293147584056080 1695831288 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
555841 411157965588374 1090617412 n1 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
nyx soft matte amsterdam KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU SAN PAULO

400290 450161128354724 1294415077 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
398940 364667680237403 748068486 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU BUENOS AIRES

1236130 571399832897519 535126101 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

Desktop35 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

 

945293 523494341021402 765856202 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
buenos aires KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU STOCKHOLM

553128 351853578185480 881836869 n1 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU ANTWERP

599665 400857156618455 736419053 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
374159 450161061688064 1710196788 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
374842 293146770722828 284726003 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU MONTE CARLO

1234808 573968805973955 2118357564 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
Desktop62 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX
5219 536846923019477 2105640397 n KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

 

MÀU PRAGUE

PRAGUE KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU IBIZA

IBIZA KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU MOROCCO

MOROCCO KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

MÀU CANNES

Desktop83 KEM MOI NYX  SOFT MATTE LIPCREAM NYX

 

adminKEM MOI NYX – SOFT MATTE LIPCREAM NYX