KEM MOI NYX – SOFT MATTE LIPCREAM NYX

KEM MÔI NYX KHÔNG PHẢI LÀ SON BÓNG CŨNG KHÔNG PHẢI SON MÔI MÀ LÀ DẠNG KEM MỀM MỊN NHƯ LỤA. ĐÂY KHÔNG GIỐNG VỚI BẤT KÌ SẢN PHẨM SON NÀO MÀ BẠN ĐÃ TỪNG SỬ DỤNG NHƯNG SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN ĐÔI MÔI CỰC KÌ GỢI CẢM VỚI NHỮNG MÀU SẮC TUYỆT ĐẸP.
GIÁ: 145K/CÂY 

kem moi nyx

ALL-2

MÀU ISTANBUL

kem moi nẽ
383222_293147800722725_2009916747_n
Desktop35

MÀU TOKYO

kem moi nyx
417668_411708522199985_1193342048_n
Desktop36

MÀU MILAN

kem moi nyx milan
405455_327222167315288_1872904722_n
1533474_10202368064216969_257878829_n

MÀU ADDIS ABABA

kem moi nyx addis abba
319450_411708548866649_1776823581_n

MÀU AMSTERDAM

kem moi amsterdam
555841_411157965588374_1090617412_n
nyx-soft-matte-amsterdam

MÀU SAN PAULO

kem moi nyx sao paulo
398940_364667680237403_748068486_n

MÀU BUENOS AIRES

kem moi nyx buenos aires

Desktop35

 

945293_523494341021402_765856202_n
buenos aires

MÀU STOCKHOLM

kem moi nyx stockholm

MÀU ANTWERP

kem moi nyx antwerp
374159_450161061688064_1710196788_n
374842_293146770722828_284726003_n

MÀU MONTE CARLO

kem moi nyx monte carlo
Desktop62
5219_536846923019477_2105640397_n

 

MÀU PRAGUE

PRAGUE

MÀU IBIZA

IBIZA

MÀU MOROCCO

MOROCCO

MÀU CANNES

Desktop83