SON DƯỠNG MÔI BEAUTY TREATS

80.000  40.000 

CÓ 6 MÙI HƯƠNG:
– HƯƠNG QUẢ BƠ (AVOCADO)
– HƯƠNG LÔ HỘI ( ALOE)
– HƯƠNG HẠNH NHÂN ( SWEET ALMOND)
– HƯƠNG DẦU JOJOBA ( JOJOBA).
– HƯƠNG DỪA ( COCONUT)
– HƯƠNG HOA TẦM XUÂN ( ROSEHIP)