CHE KHUYẾT ĐIỂM DÀNH CHO DA MỤN ELF STUDIO HD

95.000 

VỚI LỚP KEM CỰC MỎNG, CỰC MỊN SẼ CHE ĐI NHỮNG VẾT HẰN, VẾT THÂM DO MỤN GÂY RA VÀ NHỮNG MỤN ĐỎ TRÊN DA MANG LẠI VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN, LÁNG MỊN CHO GƯƠNG MẶT BẠN.