CITY COLOR BE MATTE LIPSTICK

115.000  50.000 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁ SỈ DÀNH CHO KHÁCH LẺ KHI MUA SON

– 50K DÀNH CHO CÁC MÀU: M6, M11, M12, M17, M18, M31, M34, M35

– 80K DÀNH CHO CÁC MÀU CÒN LẠI