Product Description

KEM LÓT DÀNH RIÊNG CHO MÔI VỚI THIẾT KẾ DẠNG VẶN GIÚP LÀM MẤT MÀU MÔI, GIÚP MÀU SON LÊN THẬT CHUẨN VÀ GIỮ LÂU HƠN.

10406930_756952811008886_2834997768946812116_n