Product Description

KEM MẮT ĐA NĂNG CITY COLOR CHẲNG NHỮNG CÓ THỂ DÙNG LÀM KEM LÓT GIÚP MÀU MẮT BÁM LÂU HƠN HẲN, HƠN THỂ NỮA CÒN CÓ THỂ SỬ DỤNG LÀM HIGHLIGHT PHẦN ĐẦU MẮT HOẶC XƯƠNG GÒ MÁ LÀM NỔI BẬT GƯƠNG MẶT