Product Description

SÁP KHỬ MÙI AXE DRY PHOENIX CHO NAM VỚI HƯƠNG THƠM NAM TÍNH, MẠNH MẼ CHIẾT XUẤT TỪ GỖ VÀ THẢO MỘC TỰ NHIÊN KHỬ MÙI,HẠN CHẾ TIẾT MỒ HÔI VÀ KHÁNG KHUẨN HIỆU QUẢ, GIỮ CHO VÙNG DA DƯỚI CÁNH TAY BẠN LUÔN KHÔ RÁO, SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT TRONG SUỐT 24H.
LƯU Ý: KHÔNG DÙNG CHO VÙNG DA ĐANG BỊ TỔN THƯƠNG.