Product Description

LĂN KHỬ MÙI SECRET HƯƠNG PHẤN RƠM DÀNH CHO CÁC BẠN NỮ VỚI HƯƠNG THƠM THẬT NHẸ NHÀNG VÀ LÔI CUỐN KHÔNG GÂY VẾT Ố TRÊN QUẦN ÁO CHO BẠN CẢM GIÁ THOẢI MÁI SUỐT CẢ NGÀY.