Product Description

SẢN PHẨM LÝ TƯỞNG CHO MỌI LOẠI DA, HỘP KEM 2 TRONG 1 TẠO NÊN VẺ ĐẸP THẬT TỰ NHIÊN CHO GƯƠNG MẶT. BẠN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ LÊN MÀU CỦA SẢN PHẨM MÀ KHÔNG LO LẮNG VỀ VIỆC CÓ THỂ BẠN ĐANG SỬ DỤNG QUÁ NHIỀU LỚP, TỪ PHONG CÁCH TRANG ĐIỂM TỰ NHIÊN ĐẾN ẤN TƯỢNG, SẢN PHẨM ĐỀU CÓ THỂ ĐÁP ỨNG TỐT NHẤT.