Product Description

KEM PRIMER + BASE MAYBELLINE VỚI ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI LÀ LÀM MỀM KẾT CẤU DA KHÔNG ĐỒNG ĐỀU, KIỂM SOÁT LƯỢNG DẦU THỪA, , LÀM SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG, CHE KHUYẾT ĐIỂM VÀ GIỮ CHO LỚP TRANG ĐIỂM KHÔNG PHAI NHIỀU GIỜ LIỀN.