Product Description

NẾU BẠN ĐÃ LÀ TÍN ĐỒ CỦA DÒNG SON LÌ MAYBELLINE CREAMY MATTE VỚI MÀU SẮC ĐA DẠNG, CHẤT SON BƠ MỀM MỊN LƯỚT NHẸ TRÊN MÔI THÌ DÒNG SON MỚI VỚI TOÀN TÔNG NUDE THỜI THƯỢNG SẼ KHÔNG LÀM BẠN PHẢI THẤT VỌNG