L.A Girl

-49%
 Highlight bắt sáng dạng kem L.A Girl Luminous Glow  Highlight bắt sáng dạng kem L.A Girl Luminous Glow
95,000₫ 185,000₫
-36%
 Kem nền kiềm dầu L.A Girl Pro Matte  Kem nền kiềm dầu L.A Girl Pro Matte
140,000₫ 220,000₫
-50%
 Má hồng Just Blushing L.A Girl  Má hồng Just Blushing L.A Girl
75,000₫ 150,000₫