} catch (e) {}; //]]>

Bộ cọ Real Technique 5 cây đi kèm hộp đựng dành riêng cho mắt

SKU: 079625915341
360,000₫

Mô tả

Bộ cọ Real Technique 5 cây siêu mịn bao gồm :
- 1 cọ tán màu mắt size vừa
- 1 cọ tán hốc mắt
- 1 cọ vẽ viền mắt
- 1 cọ tán màu mắt size lớn
- 1 cọ chải mi
- 1 hộp đựng cọ

 Bộ cọ Real Technique 5 cây đi kèm hộp đựng dành riêng cho mắt
 Bộ cọ Real Technique 5 cây đi kèm hộp đựng dành riêng cho mắt
 Bộ cọ Real Technique 5 cây đi kèm hộp đựng dành riêng cho mắt