} catch (e) {}; //]]>

Son ColourPop Lippie Stix

SKU: BICHETTE
-40% 96,000₫ 160,000₫
Màu sắc:

Mô tả

💕HỒNG ĐẤT LÀ MỘT TRONG NHỮNG MÀU SON TRENDY NHẤT HIỆN NAY, BỞI VẬY SON THỎI DẠNG BÚT COLOUR POP MÀU BRINK NGHIỄM NHIÊN LÀ MÀU KHÔNG THỂ THIẾU TRONG BỘ SƯU TẬP SON CỦA CÁC CÔ NÀNG YÊU THÍCH PHONG CÁCH "MÔI TỀU"

💕CHẤT SON MATTE, LÊN MÀU CHUẨN, CỰC KÌ PHÙ HỢP CHO CÁC NÀNG NỮ TÍNH, NHẸ NHÀNG


 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix
 Son ColourPop Lippie Stix